GIANT ASSISTANCE
+ PROTECT PLUS

199PLN
Dane ubezpieczanej pełnoletniej osoby, która zakupiła rower
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe
Dane roweru
Numer ramy znajdziesz pod korbą.
Postaw rower do góry kołami aby łatwiej odczytać numer.
PLN
Kontakt info@giantassistance.pl
499 PLN /rok

OC Rowerzysty

suma ubezpieczenia 20 000 zł

możesz zabezpieczyć siebie na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas jazdy rowerem

Rehabilitacja po NW

suma ubezpieczenia 2 000 zł

pokrycie kosztów rehabilitacji jeśli w czasie jazdy rowerem zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

Casco

suma ubezpieczenia do 20 000 zł

naprawa roweru, WARTA pokrywa koszt wymienionych części oraz koszty robocizny

Zgon w wyniku NW

suma ubezpieczenia 20 000 zł

przedmiotem ubezpieczenia NW jest życie i zdrowie Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia w związku z użytkowaniem roweru

Trwały uszczerbek na zdrowiu

suma ubezpieczenia 20 000 zł

wypłata odszkodowanie o równej wartości nowego roweru (max. do sumy ubezpieczenia)

+ ASSISTANCE gratis

Transport roweru
Transport medyczny
Opieka pielęgnirska
Infolinia rowerowa

199 PLN /rok

OC Rowerzysty

suma ubezpieczenia 10 000 zł

możesz zabezpieczyć siebie na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas jazdy rowerem

Rehabilitacja po NW

suma ubezpieczenia 1 000 zł

pokrycie kosztów rehabilitacji jeśli w czasie jazdy rowerem zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

Kradzież ze stojaka

suma ubezpieczenia 5 000 zł

wypłata odszkodowanie o równej wartości nowego roweru (max. do sumy ubezpieczenia)

+ ASSISTANCE gratis

Transport roweru
Transport medyczny
Opieka pielęgnirska
Infolinia rowerowa

49 PLN /rok

OC Rowerzysty

suma ubezpieczenia 10 000 zł

możesz zabezpieczyć siebie na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas jazdy rowerem

Rehabilitacja po NW

suma ubezpieczenia 1 000 zł

pokrycie kosztów rehabilitacji jeśli w czasie jazdy rowerem zdarzy się nieszczęśliwy wypadek

+ ASSISTANCE gratis

Transport roweru
Transport medyczny
Opieka pielęgnirska
Infolinia rowerowa

Wybierz sklep, w którym rower został kupiony
Sklepy